Wat kan een business coach voor jou betekenen?

Er zijn vandaag de dag nog heel wat verschillende onwaarheden die bestaan met betrekking tot het inschakelen van een business coach. Voor heel wat ondernemers geldt dan ook dat zij er vanuit gaan dat een dergelijke coach hun professionele vrijheid afneemt. Met andere woorden, de coach zou zelf bepalen welk traject je moet doorlopen en naar welk doel er toe moet worden gewerkt. Dat is dus niet correct. Bij business coaching wordt er altijd uitgegaan van het doel dat de professional zichzelf voorop heeft gesteld. Samen met de coach wordt er dan echter onderzocht wat nu precies de interessantste mogelijkheid is om naar dat doel toe te kunnen werken. Op deze manier is het in de praktijk echt veel eenvoudiger om dat vooropgestelde doel te kunnen behalen. Wil je hier graag meer over ontdekken? Dat is mogelijk door je te verdiepen in de onderstaande informatie.

               Redenen om een beroep te doen op een business coach

In de praktijk kan er worden vastgesteld dat steeds meer ondernemers ervoor kiezen om een beroep te doen op een zogenaamde business coach. Hetgeen daarbij ook opvalt is dat de redenen voor het inschakelen van een dergelijke coach nog wel eens sterk uiteenlopend willen zijn. De ene ondernemer wil bijvoorbeeld graag minder uren werken en beslist daarom om even te rade te gaan bij een coach. Dat geldt echter niet voor alle ondernemers. Zo zijn er ook mensen die ambitieus zijn en die bijvoorbeeld hun groeiplafond willen doorbreken. Andere redenen waarom ondernemers een business coach contacteren kunnen onder meer de volgende zijn:

  • Er moet meer ruimte worden gecreëerd voor nieuwe ideeën;
  • De focus moet meer worden gelegd op klanten en producten;
  • Het beter kunnen aantrekken van nieuwe klanten voor de zaak;

Eveneens komt het in de praktijk erg vaak voor dat ondernemers een beroep doen op business coaching omdat ze het idee hebben onvoldoende tijd door te kunnen brengen met hun gezin. Voor velen geldt ook dat ze andere persoonlijke doelen hebben gesteld waar ze door hun bedrijf niet helemaal aan toe blijken te komen. Dit kunnen overigens zeer uiteenlopende doelen zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan meer sporten of bijvoorbeeld meer tijd hebben om (langer) te slapen. Bij al deze verschillende situaties zal je kunnen vaststellen dat het inschakelen van een professionele coach voor je bedrijf zeker interessant kan zijn.

               Business coaching is een periodiek traject

Voor het inschakelen van een business coach geldt dat het in de praktijk niet iets is dat je slechts één keer voor een paar uur doet. Het is belangrijk dat de coach echt betrokken raakt bij de onderneming. Alleen op die manier is het namelijk voor hem of haar mogelijk om precies te kunnen achterhalen wat je als ondernemer goed doet en wat je bijvoorbeeld niet doet. Hou er dus rekening mee dat het inschakelen van een business coach iets is wat je op periodiek niveau niet. Enkel en alleen op die manier is het dan ook mogelijk om met het oog op de toekomst de meest optimale meerwaarde te kunnen realiseren voor je onderneming.